Výroba a velkoobchod dárkových předmětů a suvenýrů
Drobečková navigace

Domovská stránka > O firmě > Geologie a sanace

Geologické a sanační práce

Přírodní park Bohdalov – Hartinkov

Vranová Lhota

V období od prosince 2001 do listopadu 2002 bylo ze štol odtěženo cca 150 tun tekutých látek, cca 260 tun polotuhých kalů a 20 tun směsi nejrůznějších chemikálií a pesticidů uložených v již rozpadnutých sudech, pytlích a skelněných demižonech, které byly uloženy v zazděné části štoly č.1. Veškerý odpad, včetně kontaminovaných hornin a zemin, byl odvezen na stabilizaci a k uložení na skládky toxických odpadů a do spalovny nebezpečných odpadů. Do vyčištěných štol byl navezen nepropustný jílovitý materiál, který zabrání případnému následnému vyplavování zbytkových obsahů látek z horninových puklin. Štoly byly uzavřeny monitorovacím vstupem. Před štolami jsou vybudovány jímací vrty, ze  kterých byla odčerpávána podzemní voda, která byla čištěna v dekontaminační stanici.

Veškeré práce byly prováděny za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, za použití protichemických oděvů a ve štole č.1 i s dýchacími přístroji.Tato, v České republice, ojedinělá sanace kontaminovaných prostor byla ukončena v průběhu jednoho roku také díky pochopení a trpělivosti obyvatel Vranové Lhoty.

 

hlavní strana - suvenýry a dárkové zboží - exotické materiály - masážní salon - geologické práce a  sanace

pozadí footer